Koşullar

* 2019, 2020 ve 2021 yılları içerisinde uygulanan ve sonuçları ölçümlenen projeler ödül başvurusunda bulanabilir.
* 2019, 2020 ve 2021 yıllarında başlayan, henüz tamamlanmayan, ölçümlenen projeler başvuruda bulunabilir.
* Bir kurum aynı projeyle tek bir kategoride başvuruda bulunabilir. Farklı bir projeyle, diğer bir kategoride yapılacak ikinci başvuruda %30 indirim uygulanacaktır.
* Koşulları sağlamayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
* Geri çekilen başvurularda, başvuru ücreti iade edilmeyecektir.
* Geciken ya da teknik bir nedenden dolayı ulaşmamış başvurular için TKSSD sorumluluk kabul etmeyecektir

Nasıl?

* www.ksszirvesi.org adresinde yer alan başvuru formunun doldurularak 5 Kasım 2021 tarihine tarihine kadar basvuru@kssd.org adresine gönderilmesi gerekmektedir.
* Türkçe başvuruların teknik incelemesinin ardından İngilizce başvuru formu başvuru sahibi kurumdan talep edilecektir.
* Teknik değerlendirmenin ardından başvuru sahiplerinden 17 Kasım tarihine dek KSS uygulamalarını tanıtan 2 dakikalık video hazırlamaları beklenmektedir.
* 17 Kasım 2021 tarihine kadar, başvuru ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontunun basvuru@kssd.org adresine gönderilmesi gerekmektedir.
* 17 Kasım 2021 tarihine kadar başvuru ücretleri ödenmeyen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
* Başvuru süreci boyunca tarafınıza iletilecek bilgilendirme epostalarını dikkate almanızı rica ederiz.

Değerlendirme Kriterleri

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Değer Katan Projeler jüri tarafından aşağıda yer alan beş temel kriter üzerinden değerlendirilecektir:

Pozitif Etki: Projenin şirket, paydaş, toplum, gezegen üzerinde yarattığı etkinin değerlendirilmesi
Ölçeklenebilirlik Düzeyi: Projenin farklı bir zamanda ve mekânda farklı düzeylerde kolayca yeniden uygulanabilir olması.
Yenilikçi ve İlham Verir Olması: Projenin hayata geçirdiği faaliyetler ve/veya araçlarla geçmiş uygulamalardan ayrışması ve gelecekteki projeler için yeni ufuklar yaratması.
Net ve Somut Sonuçlar Taşıması: Proje çıktılarının, nitel yorumların dışında nicel olarak da veriler sunması ve/veya raporlanabilir olması.
Paydaş Katılımı ve Kapsayıcılık: Proje geliştirme, uygulama ve raporlama süreçlerinde paydaş katılımı ve katılım düzeyi.

Takvim

Kimler Katılabilir?

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Değer Katan Kurum Ödülleri’ne büyük, orta ve küçük ölçekteki kurumların yanı sıra, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler de katılabilir.

Başvuru Ücreti

* Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Değer Katan Kurum Ödülleri başvuru ücreti 8.000,00 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.
*Başvuruların değerlendirmeye alınması için son başvuru tarihine kadar aşağıda yer alan hesap numarasına ödemelerin yapılması gerekmektedir.

* Yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları için %30 indirim uygulanacaktır.

Banka Hesap Bilgileri

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği

Banka: İş Bankası – Kanyon Şubesi

Şube Kodu: 1235

IBAN TL : TR20 0006 4000 0011 2350 0950 85

Hesap No: 95085