1. Yoksulluğa Son

1.1 Aşırı yoksulluğun sona erdirilmesi

1.2 Yoksulluk oranının en az yarıya indirilmesi

1.3 Sosyal koruma sistemlerinin uygulanması

1.4 Mülkiyet, temel hizmetler, teknoloji ve ekonomik kaynaklar konularında eşit hakların sağlanması

1.5 Çevresel, ekonomik ve sosyal afetlere karşı dayanıklılık oluşturulması

Hedef

2030 yılına kadar yoksulluğu tüm şekilleriyle sona erdirmek.

Neden?

700 milyonun üzerinde insan hala aşırı yoksulluk içinde yaşıyor ve sağlık, eğitim, temiz su ve sıhhi koşullara erişim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Bu büyük bir sayı. Evet. Günde 1,90 ABD Doları altında gelirle geçinmeye çalışanların yüzde 70ʼi Güneydoğu Asya ve alt Sahra bölgesinde yaşıyor.

Küresel yoksul nüfusun yarısı Çin, Hindistan, Endonezya ve Nijerya gibi alt orta gelir seviyesindeki ülkelerde yaşıyor. Ancak bu konu gelişmiş ülkeleri de etkiliyor. Günümüzde dünyanın en zengin ülkelerinde toplam 30 milyon çocuk yoksulluk içinde büyüyor.

Dünyaʼda yoksulluk neden bu kadar fazla?

Yoksulluğun birçok boyutu bulunuyor, ancak işsizlik toplumsal dışlama ve afetler ve diğer dış etkenlere açık olan kesimlerin üretkenliğinin düşmesi gibi hususlar ise ön plana çıkıyor.

Ben yoksul değilim, neden başkalarının ekonomik sorunlarını düşüneyim?

Bunun birçok nedeni var ancak en kısa ifadesiyle bir insanın refahının diğer insanın refahıyla bağlantılı olması. Artan eşitsizlikler ekonomik gelişmeyi engelliyor ve toplumsal uyumu zedeliyor, siyasi ve sosyal gerginliği artırıyor, istikrarsızlığı ve çatışmaları tetikliyor.

Bu hedefe sahiden ulaşabilir miyiz?

Evet. Aşırı yoksulluğu Dünya genelinde 20 yıl içinde sona erdirmek için ekonomist Jeffrey Sachsʼın hesabına göre her yıl yaklaşık 175 milyar ABD Doları harcanması gerekiyor. Bu miktar zengin ülkelerin toplam gelirlerinin yüzde birinin altında bir seviyede.

Ne Yapılmalı?

  • Temel mal ve hizmetleri dâhil ederek herkes için sosyal koruma sistemlerinin hayata geçirilmesi ve 2030’a kadar yoksul durumdaki kişiler için koruma sağlanması  
  • Yoksul durumdaki insanlar olmak üzere, bütün erkek ve kadınların ekonomik kaynaklara ulaşma, temel hizmetlere erişim, toprak ve diğer mülk türlerine sahip olma ve üzerlerinde kontrol kurabilme, miras, doğal kaynaklar, uygun yeni teknolojiler ve mikrofinansı kapsayan finansal hizmetlerde eşit haklara sahip olmanın güvencesini sağlama  
  • 2030’a kadar yoksulların aşırı hava olayları ve diğer ekonomik, sosyal ve çevresel şoklar ve afetler nedeniyle yaşadığı etkilerin azaltılması
  • En az gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, gelişmekte olan ülkelerin yoksulluğu her yönüyle sona erdirmek adına programlar ve politikalar uygulayabilmeleri için onlara çeşitli kaynaklardan kaynakların yönlendirilmesinin sağlanması  
  • Yoksulluğun ortadan kaldırılmasına yönelik yapılan hızlandırılmış yatırımları desteklemek için ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı kalkınma stratejilerine dayalı politikaların altyapılarının oluşturulması