11. Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

11.1 Güvenli ve uygun fiyatlı konutlar

11.2 Güvenli, uygun fiyatlı, erişilebilir ve sürdürülebilir ulaşım sistemleri

11.3 Kapsayıcı ve sürdürülebilir kentleşme

11.4 Dünyanın kültürel ve doğal mirasının korunması

11.5 Doğal afetlerin olumsuz etkilerinin azaltılması

11.6 Şehirlerin çevresel etkilerinin azaltılması

11.7 Güvenli ve kapsayıcı yeşil kamusal alanların oluşturulması

Hedef

Şehirlerin ve insan yerleşimlerinin kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılınması

Neden

Günümüzde insanların yarısı, yani 3,5 milyar insan şehirlerde yaşıyor. Bu sayı daha da artacak. Şehirler birçok insanın geleceği olacak. İnsanlığın karşı karşıya olduğu yoksulluk, iklim değişikliği, sağlık hizmetleri, eğitim gibi devasa sorunlara şehirlerde çare bulunması gerekiyor.

Şehirlerin karşı karşıya olduğu en acil sorunlar neler?

Eşitsizlikler büyük bir endişe kaynağı. 828 milyon insan gecekondularda yaşıyor ve bu sayı artıyor. Şehirlerde kullanılan enerji ihtiyacı yükseliyor. Çevre kirliliği endişe veriyor. Şehirler dünya yüz ölçümünün yüzde 3ʼünü kapsıyor. Enerji tüketiminin yüzde 60-80ʼi ve karbon salınımının yüzde 75ʼi şehirlerde gerçekleşiyor. Bazı şehirler iklim değişikliğinin sonuçlarından ve doğal afetlerden nüfus yoğunluğu nedeniyle daha fazla etkileniyor. Şehirlerin daha güçlü planlanması ve inşa edilmesi gerekiyor. Afetler karşısında can ve mal kaybı ancak bu şekilde önlenebilir.

Şehirlerin plansız gelişmesi ne sonuç doğurur?

Kötü planlanmış kentleşme, dünyanın her yerinde, gecekonduların artmasına, trafik sıkışıklığına, sera gazı salınımlarının artmasına, çarpık yapılaşmış banliyölerin ortaya çıkmasına yol açar. Gecekondular GSMHʼyı düşürür, yaşam beklentisini azaltır. Sürdürülebilir bir yol izlemenin seçilmesi her vatandaşın kaliteli bir yaşama sahip olduğu, şehrin üretken dinamiklerinden yararlandığı, ortak refahın üretildiği ve sosyal istikrarın çevreye zarar vermeden sağlandığı şehirler inşa edilmesi anlamına geliyor.

Bu hedeflere ulaşılması için ne yapabilirim?

  • Yaşadığınız şehrin yönetiminde aktif rol üstlenin.
  • Çevrenizde neyin işe yaradığı, neyin yaramadığını iyi takip edin.
  • İhtiyacınız olduğuna inandığınız şehri savun.
  • Oturduğun bina, sokak ve mahalle için bir vizyon geliştirin ve o yolda ilerleyin. Yeterli iş var mı? Sağlık hizmetlerine yakın mısınız? Çocuklarınız okula güvenli bir şekilde yürüyebilir mi? Geceleri ailenizle birlikte sokakta yürüyebiliyor musunuz? En yakın toplu taşıma imkanı ne kadar uzakta? Hava kalitesi nasıl? Paylaştığınız ortak alanlar ne durumda? Oturduğunuz yerdeki koşulları ne kadar iyileştirirseniz yaşam kalitesine o kadar etki edersiniz.