12. Sorumlu Üretim ve Tüketim

12.1 Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim için 10 Yıllık Çerçeve Programının uygulanması

12.2 Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetiminin ve etkin kullanımının sağlanması
12.3 Kişi başına düşen küresel gıda atığının yarıya indirilmesi

12.4 Kimyasalların ve atıkların sorumlu yönetim

12.5 Katı atık üretiminin önemli ölçüde azaltılması
12.6 Şirketler için sürdürülebilir uygulamaların teşvik edilmesi

12.7 Sürdürülebilir olan kamu ihalesi uygulamalarının desteklenmesi
12.8 Sürdürülebilir yaşam tarzlarının evrensel olarak anlaşılmasının teşvik edilmesi

Hedef

Sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarının güvence altına alınması

Neden

Önümüzdeki 20 yıl içinde daha fazla insanın orta sınıfa yükselmesi bekleniyor. Bu durum kişisel refah için iyi bir haber ancak, hali hazırda hızla tüketilen doğal kaynaklar üzerinde daha fazla baskı olacağını gösteriyor. Eğer üretim ve tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmezsek, doğaya geri dönüşü olmayacak zarar vereceğiz.

Bugün için değişmesi gerekli alışkanlıklar neler?

Tüketim alışkanlıklarında yapılacak basit değişiklikler dahi toplum için önemli sonuçlar doğurabilir. Örneğin, her yıl üretilen gıdanın üçte biri, bir diğer deyişle 1 trilyon ABD Doları değerinde 1,3 milyar ton yiyecek çöpe atılıyor. Bunların bir kısmı üretim, satış ve nakliyat sırasında gerçekleşiyor ve şirketlerin bu duruma çare bulması gerekiyor.

Tüketicilere baktığımızda ise enerji tüketiminin yüzde 29ʼunun evlerde gerçekleştiğini, karbondioksit salınımının yüzde 21ʼinin evlerdeki faaliyetlerden kaynaklandığı görülüyor. Eğer dünya genelinde herkes enerji tasarruflu lambalara yönelse Dünya genelinde yılda 120 milyar ABD Doları tasarruf sağlanacak. Suların kirlenmesi de acil çare bekleyen bir konu. Suları, doğanın temizleyebilme hızından daha hızlı bir şekilde kirletiyoruz.

İş dünyası nasıl katkı sağlayabilir?

Sürdürülebilir üretim ve tüketim yolları bulmak şirketlerin yararına olacaktır. İş dünyası üretimin ve hizmetler sektörünün çevre ve toplum üzerindeki etkisini iyi anlamalıdır. Şirketler yaratıcı güçlerini bireyleri daha sürdürülebilir hayatlar benimsemeye yönlendirecek çözümler ortaya koymalıdır.

Tüketici olarak nasıl yardımcı oluruz?

İki ana yolu var:

  1. Daha az atık üreterek
  2. İmkan olduğu ölçüde sürdürülebilir malları satın alarak

Atıklarınızı azaltmak birçok şekilde mümkün. Örneğin gıdalarınızı israf etmeyerek ve denizlerin kirlenmesinin birinci nedeni olan plastik malzemelerin kullanımını azaltarak katkı sağlayabilirsiniz. Satın aldığınız malzemeler hakkında bilgiye sahip olmak da önemli bir unsurdur. Günümüzde tekstil, tarımdan sonra suları en fazla kirleten ikinci sektördür. Birçok moda kuruluşu çeşitli kalkınmakta olan ülkede tekstil çalışanlarını istismar etmektedir. Eğer sürdürülebilir ve yerel kaynaklardan satın alırsanız fark yaratabilir, şirketlere sürdürülebilir yöntemler edinmeleri konusunda baskı uygulayabilirsiniz.