Hedef

İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele konusunda acilen eyleme geçilmesi

Neden

İklim değişikliği insan faaliyetlerinden kaynaklanıyor ve Dünyaʼnın ve insanların geleceğini tehdit ediyor. İklim değişikliğiyle mücadele ederek herkes için sürdürülebilir bir dünya inşa edebiliriz. Ancak bunu yapabilmek için acil olarak harekete geçmemiz gerekiyor.

Aşırı iklim hareketleri ve yükselen deniz seviyeleri hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde insanların hayatlarını etkiliyor. Filipinlerʼden Londraʼya zengin yoksul herkesi etkiliyor. En çok da yoksullar ve en fazla korunmaya muhtaç çocukları, kadınları ve yaşlıları etkiliyor.

Eğer önlem alınmazsa iklim değişikliği son yıllarda elde edilen birçok kazanımın kaybedilmesine yol açacak. Ayrıca, günümüzde de yaşanan gıda ve su sıkıntısının artmasına da yol açabilir. Bu durum çatışmaları beraberinde getirebilir. Eğer harekete geçmezsek çok daha büyük bedel ödemek zorunda kalacağız.

Bu sorunu çözebilir miyiz?

İklim değişikliği ile kesinlikle mücadele edebiliriz, ancak çabalarımızı büyük oranda artırmalıyız. Dünya taşımacılık, enerji, sanayi, tarım ve ormancılık sistemlerini dönüştürerek küresel ortalama sıcaklık artışının 2 derecenin, hatta 1,5 derecenin altında kalması sağlanmalıdır. Ayrıca, iklim değişikliğinin sonuçlarına karşı daha güçlü ve daha dayanıklı olmanın yolunu bulmalıyız. Dünya 2015 Aralık ayında Paris anlaşmasını kabul ederek ilk anlamlı adımı atmış oldu. Böylece tüm ülkeler iklim değişikliği ile mücadele için adım atmayı taahhüt etti. Birçok şirket ve yatırımcı 2014 New York İklim Zirvesinde alınan kararlar doğrultusunda daha düşük salınım yapan teknolojilere yöneliyor.

Sorunu çözmek için kaynak nedir?

Kamu ve özel sektörün temiz enerjiye 2030 yılına kadar en az 1 trilyon ABD Doları yatırım yapması gerekiyor. Bu yüksek bir miktarmış gibi görünebilir, ancak, 2013 yılında yüzde 70ʼinin fosil yakıtlara olmak üzere enerji alanında 1,6 trilyon ABD Doları yatırım yapıldığı unutulmamalı. Dahası iklim değişikliğinin etkileri de böylece azaltılmış olacak. Önümüzdeki 15 yıl içinde afet risklerini azaltma alanına yapılacak 6 milyar ABD Doları tutarında yatırım ile 360 milyar ABD Doları seviyesinde bir kaybı önleyebiliriz.