14. Sudaki Yaşam

14.1 Deniz kirliliğinin azaltılması

14.2 Deniz ve kıyı ekosistemlerinin korunması ve eski haline döndürülmesi

14.3 Okyanus asitlenmesinin azaltılması

14.4 Sürdürülebilir balıkçılık

14.5 Kıyı ve deniz alanlarının korunması

14.6 Aşırı avlanmaya katkı sağlayan teşviklerin kaldırılması

14.7 Deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının teşvik edilmesi

Hedef

Sürdürülebilir kalkınma için okyanuslar, denizler ve deniz kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı.

Neden

Denizler gıda, ilaç, biyoyakıt ve diğer ürünler başta olmak üzere ana doğal kaynaklara ulaşmamızı sağlar. Atıkların ve kirliliğin doğa tarafından temizlenmesini sağlar, fırtınaların şiddetini önleyici tampon görevi yapar. Denizlerin sağlığını korumak iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasını ve adaptasyonu kolaylaştırır. Hiç deniz kenarına gittiniz mi? Turizm ve dinlenme için ideal mekanlardır.

Dahası, denizlerin korunması balıkçılığın artması gibi sonuçları sayesinde yoksullukla mücadele alanındaki çalışmalara da katkı sağlar.

Ayrıca, kadınların küçük işletmelerde daha fazla istihdam imkanı bulmaları nedeniyle toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına da yardımcı olur.

Denizler ayrıca tek hücreli organizmalardan dünya üzerindeki en büyük canlı olan mavi balinaya kadar birçok yaşam şekline ev sahipliği yapıyor. Ayrıca, en çok canlı türünün yaşadığı ortamlardan biri olan mercan kayalıkları da yine denizlerde bulunuyor.

Peki neden koruyamıyoruz?

Denizlerdeki atık birikintilerinin seviyesinin artması büyük bir çevre ve ekonomi sorununa dönüşüyor. Denizlerdeki bu birikintiler, canlı türlerine dolaştıkları ya da deniz canlıları tarafından yendikleri için biyoçeşitliliği olumsuz etkiliyor. Söz konusu birikintiler deniz canlıların ölümüne yol açıyor ve soylarının tükenme riskini yaratıyor.

Mercan kayalıklarına baktığımızda ise yüzde 20ʼsinin zarar gördüğü ve yeniden eski halini alamayacağı ortaya çıkıyor. Geriye kalan mercan kayalıklarının yüzde 24ʼünün ise insan faaliyetleri nedeniyle tahrip olma riski ile karşı karşıya olduğu görülüyor. Yüzde 26ʼlik bölüm ise önlem alınmazsa uzun vadede risk altına girme ihtimali taşıyor.

Dahası aşırı balık avı devam ediyor. Bu nedenle balıkçılık sektörünün yıllık kaybının yaklaşık 50 milyar ABD Doları olduğu tahmin ediliyor. BM Çevre Programı deniz işletmeciliğindeki yanlış uygulamaların yılda 200 milyar ABD Dolarına mal olduğunu tahmin ediyor.

Dayanıklılığın artırılmasına yönelik önlemlerin alınamaması nedeniyle 2050 yılına kadar iklim değişikliği denizlere 322 milyar ABD Doları ilave zarara yol açabilir.

Bu durumu düzeltmenin maliyeti nedir?

Maliyet uzun vadede sağlanacak yararlar sayesinde büyük oranda kazanca dönüşecektir. Ekonomik açıdan Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi denizlerin sürdürülebilir kılınması için bir kereliğine 32 milyar ABD Dolarına her yıl için ise 21 milyar ABD Dolarına ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

Peki ne yapabiliriz?

  • Açık denizlerde ve derinlerde sürdürülebilirlik tehdit altındaki habitatların uluslararası işbirliği halinde korunması sayesinde sağlanabilir.
  • Etkin ve adil yönetilen devlet korumasında alanlar oluşturularak biyoçeşitliliğin korunması ve balıkçılık için sürdürülebilir bir gelecek inşa edilmesi gerekiyor.
  • Yerel seviyede ise, ürün satın alırken ya da gıda tercih ederken deniz dostu seçimler yapabiliriz. Sertifikalı ürünler almak iyi bir başlangıç olabilir.
  • Günlük hayatlarımızda, toplu taşımayı tercih ederek, kullanmadığımız cihazları fişten çekerek enerji tasarrufu yapabiliriz. Bu davranışlarımız, deniz seviyesinin yükselmesine neden olan karbon ayak izimizi azaltabilir.
  • Plastik kullanımınızı mümkün olduğunca azaltmalı ve sahil temizliğine katkı yapmalıyız.