17. Amaçlar için Ortaklıklar

17.1-5 Finans: Gelir toplama, kalkınma yardımı, gelişmekte olan ülkeler için finansman, kalkınmakta olan ülkelere borçsürdürülebilirliği konusunda destek, yatırım geliştirme rejimleri için yurtiçi kapasitenin arttırılması

17.6-8 Teknoloji: Bilgi paylaşımı, sürdürülebilir teknolojilerin desteklenmesi, teknoloji bankası

17.9 Gelişmekte olan ülkelerin kapasitelerinin geliştirilmesi

17.10-12 Ticaret: Evrensel DTÖ ticaret sistemi, gelişmekte olan ülkelerin ihracatının artırılması, en az gelişmiş ülkeler için piyasaya erişim

17.13-19 Sistematik Konular: küresel makroekonomik istikrar, politika tutarlılığı, ulusal liderlik, Küresel Ortaklık, etkiliortaklıklar, veri kullanılabilirliği, ilerleme ölçümü

Hedef

Uygulama araçlarının güçlendirilmesi ve Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Ortaklığın canlandırılması

Neden

2015 yılında dünya liderleri yoksulluğu sonlandırmak, eşitsizliklerle başa çıkabilmek ve iklim değişikliği ile mücadele edebilmek için 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemini kabul etti. Hükümetler, sivil toplum, özel sektör, üniversiteler bir araya gelmeli ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmalıyız.

Ortaklar olarak başarı için ne yapmalıyız?

Hem var olan hem de ilave kaynakları (teknoloji geliştirme, mali kaynaklar, kapasite artırımı) harekete geçirmeliyiz. Kalkınmış ülkeler kalkınmakta olan ülkelere vereceklerini taahhüt ettikleri resmi kalkınma yardımlarını yerine getirmeliler. Çok paydaşlı ortaklıklar Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine başarı ile ulaşılması için etkinliği artırmada büyük önem taşıyor.

Yaşadığınız toplumda Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin hayata geçirilmesini izleyen bir grup kurabilirsiniz. Devlet kuruluşlarını Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusunda özel sektör ile işbirliği yapması için teşvik edebilirsiniz.

Kaynakların etkin kullanıldığını nasıl takip edebiliriz?

Bu temel olarak her ülkenin kendi sorumluluğundadır. Her ülkede ilerleme, sivil toplum ve diğer ilgili grupların katılımıyla gözden geçirilmelidir. Bölgesel seviyede ise ülkeler tecrübelerini paylaşmalı ve ortak sorunlarla başa çıkmalı ve elde edilen başarı ile atılması gereken adımlar yer yıl BMʼde Sürdürülebilir Kalkınma Üst Düzey Siyasi Panel toplantılarında ortaya konmalıdır.