2. Açlığa Son

2.1 Güvenli ve besleyici gıdalara evrensel erişim

2.2 Yetersiz beslenmenin tüm biçimlerinin ortadan kaldırılması

2.3 Küçük ölçekli gıda üreticilerinin verimlilik ve gelirlerinin iki katına çıkarılması

2.4 Sürdürülebilir gıda üretimi ve dayanıklı tarım uygulamarının hayat geçirilmesi

2.5 Gıda üretiminde genetik çeşitliliğin sağlanması

Hedef

Açlığı bitirmek, gıda güvenliğini sağlamak, beslenme imkânlarını geliştirmek ve sürdürülebilir tarımı desteklemek

Neden

Aşırı açlık ve yetersiz beslenme sürdürülebilir kalkınmaya engel teşkil ediyor. Açlık ve yetersiz beslenme, hastalığa daha meyilli olan ve dolayısıyla daha fazla kazanamayan ve geçimlerini geliştiremeyen daha az üretken bireyler anlamına gelir. Dünya çapında büyük çoğunluğu gelişmekte olan ülkelerde olan ve açlık çeken yaklaşık 800 milyon insan var.

Ne yapılmalı?

  • 2030’a kadar açlığın sona erdirilmesi ve başta yoksullar ve çocuklar olmak üzere herkesin güvenli, besleyici ve yeterli miktarda besine erişiminin güvence altına alınması  
  • 2030’a kadar yetersiz beslenmenin ortadan kaldırılması ve 2025’e kadar 5 yaş altı çocukların büyümelerini engelleyen unsurların ortadan kaldırılması hedefinin gerçekleştirilmesi  
  • Tarımsal verimliliğin ve küçük çaplı gıda üreticilerinin, kadınlar, yerli halklar, çiftçilikle uğraşan aileler, göçebe çobanlar, balıkçılar, toprağa, diğer verimli kaynaklara ve girdilere, bilgiye, finansal hizmetlere, piyasalara ve değer temini ve tarım dışı istihdam olanaklarına güvenli ve eşit erişiminin sağlanması ile gelirlerinin iki katına çıkarılması
  • Sürdürülebilir tarım sistemlerinin güvence altına alınması ve üretimi arttıran, ekosistemlerin sürdürülmesine yardımcı olan, iklim değişikliği, aşırı hava koşulları, sel ve diğer felaketlere uyum sağlama kapasitesini arttıran dayanıklı tarım uygulamalarının hayata geçirilmesi
  • 2020’ye kadar tohumların, kültür bitkilerinin, çiftlik hayvanlarının ve evcilleştirilmiş hayvanların ve vahşi türlerin ulusal, bölgesel ve uluslararası tohum ve bitki bankaları aracılığıyla genetik çeşitliliğin sürdürülmesi
  • En az gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, gelişmekte olan ülkelerde tarımsal üretim kapasitesinin arttırılması için kırsal altyapı, tarımsal araştırma ve yayım hizmetleri, teknoloji geliştirme ve bitki ve hayvan gen bankaları alanlarına yatırımın arttırılması
  • Gıda hammadde piyasalarının ve türevlerinin etkin olarak işlemelerini sağlamak için önlemler almak ve gıda rezervleriyle ilgili bilgileri kapsayan piyasa bilgilerine erişimin kolaylaştırılması