3. Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam

3.1 Anne ölümlerinin azaltılması

3.2 5 yaş altındaki önlenebilir tüm ölümlerin sona erdirilmesi

3.3 Bulaşıcı hastalıklarla mücadele

3.4 Bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin azaltılması ve ruh sağlığının desteklenmesi

3.5 Madde bağımlılığının tedavi edilmesi ve önlenmesi

3.6 Trafik kazalarından kaynaklanan yaralanmaların ve ölümlerin azaltılması

3.7 Üreme sağlığı, planlama ve eğitimi hizmetlerine evrensel erişim

3.8 Evrensel sağlık güvencesine ulaşılması

3.9 Tehlikeli kimyasallardan ve kirlilikten kaynaklanan ölümlerin ve hastalıkların azaltılması

Hedef

Sağlıklı yaşamların güvence altına alınması ve mutluğun her yaşta desteklenmesi.

Neden

Sağlıklı yaşamların güvence altına alınması ve her yaşta mutluluğun desteklenmesi, refah toplumlarının inşası için önem taşıyor. Ancak, insanların sağlığında ve esenliğinde büyük iyileşmeler sağlanmış olmasına rağmen, sağlık hizmetlerine erişimdeki eşitsizlikler hala devam ediyor. Hala yılda 5 milyondan fazla çocuk beş yaşına gelmeden hayatını kaybediyor, kalkınmakta olan ülkelerde sadece kadınların yarısı ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine erişebiliyor. HIV/ AIDS gibi salgınlar insanların toplumun baskısından korktuğu için sağlık hizmetlerinden yararlanmaktan çekindiği yerlerde artıyor.

Sağlıklı ve mutlu olmak bir insan hakkıdır ve bu nedenle de Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, sadece zenginlerin değil, herkesin en üst standartta sağlık hizmetine ulaşması ve sağlıklı olması için yeni bir şans ortaya koyuyor.

Ne kadar ilerleme sağlandı?

Başta çocuk ve anne sağlığında ve ayrıca HIV/AIDS ve sıtma ve diğer hastalıklarla mücadelede olmak üzere önemli ilerleme sağlandı. Hamilelik ve doğum esnasında anne ölümleri 1990 yılından bu yana yaklaşık yüzde 50 azaltıldı; kızamık aşısı sayesinde 2000 yılından bu yana yaklaşık 15,6 milyon çocuğun ölmesi önlendi; 2014 yılı sonu itibarıyla 13,6 milyon insan antiretroviral tedaviye erişim sağladı. Önemli bir mesafe kat etmiş olabiliriz, ancak hala gitmemiz gereken uzun bir yol var. Gerçek ilerleme demek herkesin sağlık sigortasının olması; temel ilaçlara ve aşılara herkesin gücünün yetmesi; kadınların cinsel ve üreme sağlığına tam olarak erişimlerinin olması ve çocukların önlenebilir hastalıklardan ölümlerinin önüne geçilmesi anlamına geliyor.

Bu hedeflere ulaşmanın maliyeti nedir?

Herkes için sağlıklı yaşamı güvence altına almak için kesin olarak kararlı davranmak gerekir, ancak elde edilecek yarar maliyetinin kat kat üzerinde olacaktır. Sağlıklı insanlar sağlıklı ekonomilerin temelini teşkil eder. Örneğin, eğer grip, zatürre ve diğer önlenebilir hastalıklara karşı aşılama bütçemize 1 milyar ABD Doları ilave edersek, her yıl bir milyon çocuğun hayatını kurtarırız. Son on yıl içinde sağlık alanındaki iyileşmeler sayesinde en yoksul seviyedeki ülkelerde gelirlerin yüzde 24 artması sağlandı. Harekete geçilmemesinin maliyeti ise çok daha yüksek olacaktır. Milyonlarca çocuk önlenebilir hastalıklardan dolayı yaşamını yitirecek, kadınlar hamilelik ya da doğum sırasında yaşamlarını yitirecektir. Sağlık hizmetlerinin ücretleri milyonlarca insanı yoksulluğa düşürmeye devam edecektir. Bulaşıcı olmayan hastalıklar 2030 yılına kadar düşük ve orta gelirli ülkelere 7 milyar ABD Dolara mal olacak.

Nasıl yardım edebilirim?

Bilgiye dayalı seçimler yapmak ve çocuklarınızı aşılatmak yoluyla kendi sağlığınızı güçlendirerek ve koruyarak işe başlayabilirsiniz. Toplumunuzda sağlıklı olma, sağlıklı bir yaşam ve kaliteli sağlık hizmetlerine herkesin erişme hakkı olduğu konusunda farkındalığı arttırabilirsiniz. Başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere herkesin daha sağlıklı bir yaşama sahip olması için okullar, spor kulüpleri ve takımları ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunabilirsiniz. Ayrıca hükümetlerinizin, yerel yöneticilerin ve diğer karar alma konumunda olanların sağlık ve sağlık hizmetlerine erişim konularında verdikleri sözlerin takipçisi olabilirsiniz.