Hedef

Herkes için kapsayıcı ve nitelikli eğitimin sağlanması ve yaşam boyu öğrenimin desteklenmesi.

Neden

Eğitim bir çok Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinin (SKH) gerçekleşmesinin anahtarıdır. İnsanlar nitelikli eğitim alabildiklerinde yoksulluk girdabından da kurtulabilirler. Bu nedenle eğitim eşitsizliklerin azaltılması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yardımcı olur. Ayrıca nerede olursa olsun insanların daha sağlıklı ve sürdürülebilir yaşamları olmasını sağlar. Eğitim ayrıca hoşgörünün gelişmesi ve barışçıl toplumların inşasına da destek olur.

Peki, insanlar eğitim sayesinde daha iyi iş ve hayat sahibi olur mu?

Evet, eğitim eşitsizlikleri azaltıyor. 114 ülke için 1985-2005 dönemi verilerine baktığımızda bu sonuç görülüyor.

Geçtiğimiz yıllarda eğitim alanında önemli ilerlemeler kaydedildi mi?

Evet, kalkınmakta olan ülkelerde ilköğrenime katılım yüzde 91 seviyesine ulaştı. UNESCO istatistiklerine göre 2000 – 2012 yılları arasında okula gidemeyen çocuk oranı alt Sahra Bölgesinde yüzde 40ʼtan 22ʼye, Güney Asyaʼda yüzde 20ʼden 6ʼya düştü.

Hangi bölgedeki insanlar okullaşma konusunda sorun yaşıyor?

Okula kaydı olmayan çocukların yarısından fazlası alt Sahra bölgesinde yaşıyor. Bu da alt Sahra bölgesini dünyada en fazla çocuğun okula gitmediği bölge yapıyor. Söz konusu bölge oldukça genç bir nüfusa sahip. Bu nedenle 2030 yılında eğitim imkanı sağlanması gereken 3-15 yaş arası nüfusun 444 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu da günümüze göre 2,6 kat artış anlamına geliyor.

Eğitime daha zor ulaşan gruplar var mı?

Evet, kadınlar ve kız çocukları bu gruplardan biri. Gelişmekte olan ülkelerin üçte biri okullaşmada kız ve erkek çocuk oranlarını eşitleyebilmiş değil. Alt Sahra bölgesi ve Batı Asyaʼda kız çocukları hem ilk hem de orta öğrenimde engellerle karşılaşıyor. Eğitimdeki bu engeller genç kızların istihdam şanslarını da azaltıyor.

Ne yapabiliriz?

  • Hükümetlerinizden eğitime hem politika belirlemede hem de uygulamada öncelik vermelerini isteyebilirsiniz.
  • Hükümetleriniz nezdinde en kırılgan ve marjinal gruplar da dahil olmak üzere herkese ücretsiz ilk öğrenim hakkı tanınması için lobi yapabilirsiniz
  • Özel sektörü eğitim araçları ve altyapısına yatırım yapmaya teşvik edebilirsiniz.
  • Sivil toplum, gençler ve diğer gruplarla ortaklıklar kurarak yerel seviyede eğitimin önemi hakkında farkındalığı artırabilirsiniz