Hedef

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların ve kız çocuklarının konumlarının güçlendirilmesi.

Neden

Kadınlar ve kız çocukları dünya nüfusunun yüzde 50ʼsini oluşturuyor. Bu Dünyanın potansiyelinin de yarısını oluşturdukları anlamına geliyor. Ancak toplumsal cinsiyet eşitsizliği günümüzde çok yaygın. Bu da toplumsal ilerlemeyi engelliyor. 2014 itibarıyla 143 ülke anayasalarında kadın erkek eşitliğini garanti altına almış bulunuyor. 52 ülkenin daha bu adımı atması gerekiyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanamazsa ne olur?

Eşitsizliklerle karşılaşma kızlar için doğumdan itibaren başlayabilir ve yaşamları boyu peşlerini bırakmayabilir. Bazı ülkelerde sağlık hizmetleri ve yeterli beslenmeden mahrum bırakıldıkları için kız çocukları arasındaki ölüm oranı daha yüksek gerçekleşiyor. Kızlar ergenliğe erişmeleri ile birlikte daha fazla eşitsizlikle karşılaşıyor. Çocuk damattan çok daha fazla çocuk gelin var. Küresel olarak her yıl yaklaşık 15 milyon 18 yaş altı kız çocuğu evlendiriliyor. Bu da günde 37 bin çocuğun gelin olduğu anlamına geliyor.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği kadınları nasıl etkiliyor?

Küçük yaşta evlenmek kız çocuklarının eğitimini de etkiliyor. Gelişmekte olan ülkelerin üçte biri okullaşmada kız erkek eşitliğini sağlayabilmiş değil. Alt Sahra, Okyanusya ve Batı Asyaʼda kız çocukları hala ilk ve orta öğrenim alma konusunda engellerle karşılaşıyor.

Başka sorunlar da var mı?

Evet. Dünya genelinde kadınların yüzde 35ʼi eşlerinin veya sevgililerinin ya da tanıdıklarının uyguladığı fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalıyor. Afrika ve Ortadoğuʼda yaklaşık 133 milyon kız çocuğunun kadın sünnetine maruz kaldığı tahmin ediliyor. Söz konusu uygulama, kız çocuklarının kalıcı sağlık sorunları yaşamalarına, HIV/AIDS dahil hastalık kapmalarına ve kısır kalmalarına varan sonuçlar doğurabiliyor.

Bu sorunları çözmek için ne yapabiliriz?

Eğer bir kız çocuğuysanız okulunuza devam edip, diğer sınıf arkadaşlarınıza da aynı şekilde davranma konusunda destek olabilirsiniz. Cinsel ve üreme sağlığı hizmetlerine erişim hakkınız için mücadele verebilirsiniz. Eğer bir kadınsanız, fırsat eşitliğinin önüne konan bilinçli ya da bilinçsiz görünür ve görünmez engelleri ortadan kaldırmak için mücadele edebilirsiniz. Eğer bir erkek ya da oğlan çocuğu iseniz, kadınlar ve kız çocukları ile birlikte toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için çalışabilir, sağlıklı, saygılı bir ilişkiyi kucaklayabilirsiniz. Kadın sünneti gibi uygulamaların sonlandırılmasına yönelik kampanyalara mali katkı sağlayabilir, kız çocuklarının ve kadınların haklarını kısıtlayan ve tam potansiyellerini ortaya koymalarını engelleyen olumsuz yasaların kaldırılması için çalışabilirsiniz.