6. Temiz Su ve Sanitasyon

6.1 Güvenli ve karşılanabilir içme suyu

6.2 Açık alanlarda dışkılamanın sona erdirilmesi, sanitasyon ve hijyene erişimin sağlanması

6.3 Su kalitesi, atık su yönetimi ve güvenli yeniden kullanımın iyileştirilmesi

6.4 Su kullanım etkinliğinin arttırılması ve tatlısu tedariğinin sağlanması

6.5 Entegre su kaynakları yönetimi ve sınır ötesi iş birliği

6.6 Su ekosistemlerinin korunması ve düzeltilmesi

Hedef

Herkes için suyun ve sıhhi koşulların erişilebilirliği ve sürdürülebilir yönetiminin güvence altına alınması.

Neden

Temiz suya ve sıhhi koşullara erişim bir insan hakkıdır. Ancak milyarlarca insan hala en temel hizmetlere erişimden bile mahrum yaşıyor.

Her gün yaklaşık 1,8 milyar insan temiz olmayan su içiyor. 2,4 milyar insan, tuvalet gibi temel sıhhi koşullardan mahrum yaşıyor.

Su sıkıntısı Dünya nüfusunun yüzde 40ʼını etkiliyor ve artacağı tahmin ediliyor. İnsan kaynaklı faaliyetler sonucu ortaya çıkan atık suların yüzde 80ʼi arıtılmadan nehir ve denizlere akıtılarak kirliliğe neden oluyor.

Nasıl sonuçlar doğuruyor?

Temiz su ve sıhhi koşulların olmamasından kaynaklanan hastalıklar 5 yaş altı çocuk ölümlerinin ana nedeni. Kirli sular ve hijyen eksikliği nedeniyle ortaya çıkan ishal hastalığı Dünya genelinde her gün 800ʼden fazla 5 yaş altı çocuğun ölümüne neden oluyor.

Temiz su ve sıhhi koşullar, sağlıklı bireyler ve toplumsal cinsiyet eşitliği başta olmak üzere tüm Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin temelini oluşturuyor. Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi gıda ve enerji üretiminin de daha iyi yönetilmesi anlamına gelir. Böylece insan onuruna yakışır iş imkanlarınn artmasına ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlarız. Dahası su ekosistemlerini, biyolojik çeşitliliği koruyabilir, iklim değişikliği ile mücadele alanında adım atabiliriz.

Çözüm için ne kadar kaynak gerekiyor?

Dünya Bankası, UNICEF, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) çalışmasına göre temiz su ve sıhhi koşulların yaygınlaştırılmasının yıllık maliyetinin 28,4 milyar ADB Doları. Bir diğer deyişle bu araştırmada yer alan 140 ülkenin küresel üretiminin yüzde 0,10ʼuna denk geliyor.

Bu sorunu çözmemenin maliyeti ne olur?

Dünya genelinde her yıl ishal kaynaklı hastalıklar nedeniyle 2 milyon insan ölüyor. Yetersiz sıhhi koşullar ve temiz olmayan su kaynaklı ölümlerin yüzde 90ʼını çocuklar oluşturuyor. Temiz su ve sıhhi koşullara yatırım yapılmaması sonucu alt Sahra bölgesinde GSMH yüzde 4,3 oranında kayba uğruyor. Bu oran Hindistanʼda 6,4ʼe çıkıyor. Daha iyi alt yapı ve su ve sıhhi koşul yönetimi olmadan milyonlarca insan her yıl ölmeye devam edecek ve biyolojik çeşitlilik ve ekosistemleri kaybetmeye, refahı engellemeye ve daha sürdürülebilir bir geleceğe sahip olma ihtimalini yok etmeye devam edeceğiz.

Ne yapabiliriz?

Sivil toplum kuruluşları hükümetleri, temiz su ve sıhhi koşulların oluşturulması alanında yapılan yatırımlar konusunda hesap vermeye zorlamalılar, yatırımlardan özellikle kadınlar, gençler ve çocukların yararlanmalarını sağlamalılar.

Bu alandaki planların eyleme geçirilmesi, bir yandan insanlar ve ekonomi gelişirken diğer yandan çevrenin korunması yoluyla kazan-kazan sonucunu ortaya çıkaracaktır. Ayrıca Dünya Su Günü ve Dünya Tuvalet Günü vesilesiyle kampanyalar başlatabilir sıhhi koşulların önemi hakkında farkındalık yaratabilirsiniz.