Hedef

Kesintisiz, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin, tam ve üretken istihdamın ve herkes için insana yakışır işlerin desteklenmesi.

Neden

Yoksulluk ancak düzenli ve iyi ücret veren istihdam sayesinde yok edilebilir. Yaklaşık 2,2 milyar insan 2 ABD Doları olarak belirlenen aşırı yoksulluk sınırının altında gelir elde ediyor.

Daha fazla sayıda insanın üretken olması ve ülke kalkınmasına katkıda bulunması toplumun tamamına fayda sağlar. Üretken istihdam ve “insan onuruna yakışır” işler adil bir küreselleşme ve yoksullukla mücadele için anahtardır. Ayrıca, işsizlik, çözüm bulunamadığı takdirde iç huzursuzluklara neden olabilir.

Ne kadar işsiz var?

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 2015 verilerine göre Dünya genelinde 204 milyondan fazla işsiz var. Küresel işsizlik 2007 yılında 170 milyon iken 2012 yılında 202 milyona çıktı. Bu grubun 75 milyonunu ise gençler oluşturuyor.

Ne kadar işe ihtiyaç var?

Küresel istihdam piyasasına 2016-2030 yılları arasında yeni girecekler için ilave 470 milyon işe ihtiyaç var. Bu da her yıl 30 milyon yeni iş imkanı yaratılması gerektiği anlamına geliyor.

İnsana yakışır iş ne anlama geliyor?

İnsan onuruna yakışır iş herkesin üretken, adil bir ücret alınan, iş yeri güvenliğinin sağlandığı, aileler için sosyal koruma imkanının bulunduğu, insanların daha fazla kişisel gelişim ve sosyal entegrasyon beklediği iş fırsatları anlamına geliyor.

İnsan onuruna yakışır iş imkanlarının eksikliği, yetersiz yatırıma ve tüketimin çok azalmasına yol açacak, demokratik toplumların temel toplumsal sözleşmelerinin ana maddesi olan herkesin kalkınmadan mutlaka pay alması gerektiği ilkesi zarar görecektir.

Bu sorunları çözmek için ne yapılmalı?

Gençlere, insan onuruna yakışır iş sağlanacak dönüşümü yaratabilmek için mümkün olan en kaliteli eğitime ve öğrenime yatırım yapılması, gençlere istihdam piyasasının taleplerine uygun beceriler kazandırılması, sosyal koruma hizmetlerine erişimlerinin sağlanması gerekiyor. Böylece gençler cinsiyete, gelir seviyesine ve sosyo-ekonomik altyapılarına bakılmaksızın üretken istihdamda yer almaya yönlendirilebilir.

Hükümetler dinamik, sürdürülebilir, yenilikçi ve insan merkezli ekonomiler inşa etmek için çalışabilir, genç istihdamını teşvik edebilir, kadınları ekonomik olarak daha güçlü kılma yollarını ortaya koyabilir ve herkes için insan onuruna uygun iş imkanları sağlayabilir.

Yerel yetkililer ve toplumlar şehirlerini, farklı toplum kesimlerinin birbirleri ile entegrasyonuna katkı sağlamak için yeniden düzenleyebilir ya da yeni planlarını bu yaklaşım üzerine kurabilir.