9. Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

9.1  Kaliteli, güvenilir, sürdürülebilir ve dayanıklı altyapıların oluşturulması

9.2 Kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmenin desteklenmesi

9.3 Finansal hizmetlere  ve piyasalara erişimin artması

9.4 Sürdürülebilirlik için tüm sanayi kollarının ve altyapıların iyileştirilmesi

9.5 Araştırmanın artırılması ve sanayi teknolojilerinin iyileştirilmesi

Hedef

Dayanıklı altyapıların inşası, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmenin desteklenmesi ve yenilikçiliğin güçlendirilmesi

Neden

Ekonomik büyüme, sosyal kalkınma ve iklim değişikliği ile mücadele yoğun olarak altyapıya yatırım, sürdürülebilir sınai kalkınmaya ve teknolojik ilerlemeye bağlı bulunuyor. Küresel ekonomik manzaranın hızla değiştiği ve eşitsizliklerin arttığını düşündüğümüzde, sürdürülebilir kalkınmanın mutlaka herkes için imkanları ulaşılır kılması ve yenilikçi yaklaşımlar ve dayanıklı altyapı ile desteklenmesi gerekir.

Peki sorun ne?

Yollar, iletişim ağları su ve kanalizasyon şebekesi ve elektrik birçok gelişmekte olan ülkede yeterli seviyede değil. Yaklaşık 1,15 milyar insan düzenli telefon hizmetlerinden yararlanamıyor. 2,5 milyar insan temel sıhhi koşullardan mahrum. 800 milyon insan suya erişim sorunu yaşıyor. Kalkınmakta olan ülkelerde tarım üretiminin ancak yüzde 30ʼu işlenmiş gıdaya dönüştürülebiliyor.

Harekete geçmemenin bedeli ne olur?

Küresel büyüme hem sürdürülebilir kalkınmanın hem de yoksullukla mücadelenin lokomotifi olduğu için yoksulluğu sonlandırmak çok güçleşir. Altyapıyı iyileştirmemek ve yenilikçi teknolojileri geliştirmemek sağlık koşullarının kötüleşmesi, sıhhi koşulların yetersiz kalması ve eğitime kısıtlı erişim gibi sonuçları beraberinde getirir.

Nasıl katkıda bulunabilirim?

Şirketlerin üretimlerinin ve yenilikçi yaklaşımlarının sürdürülebilir olmasını sağlayacak standartlar oluşturulmasını ve uygulanmasını destekleyebilirsiniz.

STKʼlar ile işbirliği yapabilir ve gelişmekte olan ülkelerde kamu sektörünün sürdürülebilir kalkınmayı desteklemesini hızlandırabilirsiniz.

Sanayinin sizin hayatınıza ve refahınıza olan etkisini düşünün ve sosyal medyayı karar alıcılardan sürdürülebilir kalkınma hedeflerine öncelik vermelerini istemek için kullanın.