Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ödülleri’ne büyük, orta ve küçük ölçekteki kurumların yanı sıra, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler de katılabilir.