Değerlendirme Kriterleri

  • Başvurular KSS uzmanlarından oluşan Ön Değerlendirme Komitesi* tarafından başvuru formunda yer alan kriterlere uygunluğu çerçevesinde incelenecektir. 
  • Ön değerlendirme süreci sonucunda kabul gören projeler Jüri Üyeleri* tarafından değerlendirilecek ve Aralık 2019 tarihinde ödüller sahiplerini bulacaktır.
  • Projeler jüri tarafından aşağıda yer alan beş temel kriter üzerinden değerlendirilecektir:
  1. Pozitif etkisi
  2. Ölçeklenebilirlik düzeyi
  3. Yenilikçi ve ilham verir olması
  4. Net ve somut sonuçlar taşıması
  5. Paydaş katılımı ve kapsayıcılık
  • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve amaçlara ait olan indikatörler de ayrıca değerlendirme sırasında dikkate alınacaktır.