Damla Durak Uşar

Dr.

Dr. Damla Durak Uşar 2003 yılında lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümünden, 2008 yılında yüksek lisans derecesini Marmara Üniversitesi Almanca İşletme bölümünden ve 2017 yılında doktora derecesini Özyeğin Üniversitesi İşletme bölümünden almaya hak kazanmıştır. Uşar, Özyeğin Üniversitesi İşletme bölümünde yarı zamanlı öğretim üyesi ve TÜSİAD ve Özyeğin Üniversitesi iş birliği ile kurulan Sürdürülebilir Kalkınma Forumu’nda araştırmacı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Uşar, Özyeğin Üniversitesinde Operasyon Yönetimi dersi vermektedir ve sürdürülebilirlik üzerine olan çeşitli derslere katkıda bulunmaktadır. TUBİTAK tarafından desteklenen projelerde yer almış, ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiriler sunmuş, kitap bölümleri ve makaleler yazmış ve ulusal dergilerde hakemlik yapmıştır.