Dicle Yurdakul

Dr.Öğr.Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Dicle Yurdakul Altınbaş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde görev yapmaktadır. Aynı zamanda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Haziran 2013 tarihinde İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Doktora Programı’nı tamamlamış, doktora sürecinde tez araştırmalarını yürütmek üzere University of Texas-Pan American’da ziyaretçi akademisyen olarak görev yapmıştır. Şubat 2014 – Ağustos 2015 tarihleri arasında Koç Üniversitesi İşletme Bölümü’nde doktora sonrası araştırmalarını gerçekleştiren Dicle Yurdakul, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi tarafından yürütülen projelerde danışman sıfatı ile görev almaktadır.