Engin Ayçiçek

Dr.Öğr.Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi Engin AYÇİÇEK; lisans, yüksek lisans ve doktorasını Elektrik Mühendisliği alanında halen eğitim vermekte olduğu Yıldız Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Doktora Tezini, Vuruntu Momenti Azaltılmış Eksenel Akılı Sürekli Mıknatıslı Senkron Motor Tasarımı, Yüksek Lisans Tezini de, Servo Tahrik Sistemlerinin Endüstriyel Uygulamaları ve Bir Servo Sistemin Tasarım Aşamaları üzerine yapmıştır. Araştırma Alanları arasında; Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enerji, Yenilenebilir Enerji, Güç Elektroniği, Elektrik Makineleri Kuramı ve Tasarımı, Mühendislik ve Teknoloji konuları yer almaktadır. Ayrıca; ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış birçok makalesi ve Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınları da bulunmaktadır.