Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

  • Eylül 2015’te 193 ülkenin kabul ettiği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA’lar), 2030 yılına kadar daha iyi bir küresel gelecek için bir çerçeve çizmektedir.
  • SKA çerçevesi, işletmelerin refah seviyesi daha yüksek, kapsayıcı ve barışçıl bir dünya arayışında karşımıza çıkan en acil sorunlardan bazılarına karşı harekete geçmeleri için bir yol haritası sunmaktadır.